WINDOWS SERVER 2012 – 2019

Liên hệ

Hàng mới, luôn cập nhật!

Đặt hàng SLL: Email | Livechat
Danh mục:

Mô tả

Cung cấp bản quyền Windows Server các phiên bản, chi tiết xem tại danh mục HỆ ĐIỀU HÀNH

  • 2012: 16 Core 2CPU
  • 2016: 16 Core, 2 Lic
  • 2019: 16 Core, 2 Lic