Cloud Server SSD

Tất cả các Cloud đều sử dụng ổ cứng SSD tốc độ cao, giúp tăng hiệu suất sử dụng, tăng thời gian phản hồi và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho website, ứng dụng và các hệ thống CRM.

Private Cloud (Dedicated Cloud)

Hạ tầng Cloud dành cho từng khách hàng. Một hệ thống Private Cloud uy tín có thể được đặt ở Datacenter của khách hàng hoặc tại Datacenter của nhà cung cấp dịch vụ. Hệ thống này được quản lý bởi khách hàng/nhà cung cấp hoặc 1 bên thứ 3.

Enterprise Cloud (Hight Performance)

Được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn phần cứng hiệu quả cao và tốc độ truy cập ổn định, enterprise cloud chủ yếu được sử dụng cho các doanh nghiệp đã và đang muốn có một hệ thống máy chủ ảo tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin ban đầu