Đổi tài khoản liên kết bản quyền số Windows 10 trên máy tính

Nếu bạn có ý định thay đổi tài khoản liên kết với bản quyền số Windows 10 trên máy tính, đặc biệt, nếu bản quyền đó là dạng Windows 10 Retail, OLP có thể ”sang nhượng” được thì nên đọc bài viết này. Đối với bản quyền Windows 10 OEM thì việc thay đổi tài khoản này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Để làm điều này, bạn cần kiểm tra bản quyền trên máy tính đã liên kết với tài khoản Microsoft hay chưa, bằng cách mở Setting > Activation > Xem thông tin mô tả.

Hình 1. Bản quyền số chưa liên kết với tài khoản Microsoft. Bạn có thể liên kết bản quyền này tới bất kì tài khoản MS nào.
Hình 2. Bản quyền số đã liên kết với tài khoản Microsoft. Cần gỡ bỏ trước khi liên kết với tài khoản mới.

Gỡ bỏ liên kết bản quyền kỹ thuật số (Remove digital license Windows 10)

Nếu màn hình hiển thị như hình 2, thì bạn cần vào Setting > Account > Your info

Click vào Sign in with an local account instead. Trong một số trường hợp, bạn cần Click vào Stop syncing …. trước.
Verify Current User Account Password in Windows 10
Nhập lại mật khẩu của tài khoản Microsoft hiện tại.
Switch to Local User Account in Windows 10
Tạo một tài khoản mới, đặt tên User và mật khẩu. chọn quyền Administrator và Nhấn vào nút Sign Out and Finish để hoàn tất.
Remove User Account Option in Windows 10
Cuối cùng, trong phần Account, kéo xuống Family & other people và click vào tài khoản Microsoft hiện tại, nhấn Remove.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản local này, phần bản quyền số sẽ giống như hình 1, chỉ có dòng Windows is actived with a digital license.

Gỡ bỏ liên kết máy tính tới tài khoản Microsoft (Remove PC out of Microsoft account)

Các thiết bị liên kết tới tài khoản Microsoft.

Truy cập đường dẫn https://account.microsoft.com/devices/ để xóa máy tính này khỏi tài khoản Microsoft hiện tại.

Bấm vào thiết bị đã liên kết với tài khoản Microsoft, sau đó chọn More action > Remove

Bước này chỉ để dự phòng, vì thực chất, khi bạn gỡ bỏ tài khoản MS ra khỏi máy tính ở bước trên thì MS tự động đồng bộ lựa chọn này với phần quản lý thiết bị trong tài khoản MS.