Sản phẩm Microsoft sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm 2021, có Windows 10 (1809, 1909)

Danh sách sau đây liệt kê các sản phẩm ngưng cung cấp hoặc kết thúc hỗ trợ trong năm 2021. Cho tới khi ngưng cung cấp hoặc đến lúc ngưng hỗ trợ, sẽ không có cập nhật bảo mật mới, cập nhật không liên quan đến bảo mật, tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc trả phí, cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến. Truy cập vào đây để tìm hiểu về các gói dịch vụ và chính sách vòng đời Hiện đại và Cố định.

Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hiện đại:

Các sản phẩm sau đây chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hiện đại https://docs.microsoft.com/vi-vn/lifecycle/policies/modern sẽ bị ngưng cung cấp trong năm 2021.

Sản phẩm (Chính sách Hiện đại)Ngừng cung cấp
Windows 10, phiên bản 1809 (Enterprise, Education, IoT Enterprise)
Windows 10, phiên bản 1909 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations)
Windows Server, phiên bản 1909 (Datacenter, Standard)
Ngày 11/5/2021
Skype for Business OnlineNgày 31/7/2021
Silverlight 5Ngày 12/10/2021
windows-10-1809-end-support

Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Cố định:

Các sản phẩm sau chiụ sự điều chỉnh của Chính sách Cố định https://docs.microsoft.com/vi-vn/lifecycle/policies/fixed, sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm 2021.

Sản phẩm (Chính sách Cố định)Ngày Kết thúc Hỗ trợ
BizTalk Server 2010 (tất cả các phiên bản)
Host Integration Server 2010
Microsoft Sync Framework 2.1
12 tháng 1 năm 2021
Lync 2010 (tất cả các phiên bản)
Lync Server 2010 (tất cả các phiên bản)
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Windows Embedded Compact 7
Các dịch vụ PerformancePoint trong SharePoint Server 2010
Project Server 2010
SharePoint Server 2010
13 tháng 4 năm 2021
Hệ thống Quản lý Bán lẻ Dynamics 2.0 (tất cả các phiên bản)
Dynamics CRM 2011
Dynamics SL 2011
SQL Server Compact 4.0
Windows Multipoint Server 2011 (tất cả các phiên bản)
Ngày 13/7/2021
Quản trị và Theo dõi BitLocker 1.0Ngày 14/9/2021
Dynamics AX 2009
Dynamics AX 2012
Dynamics AX 2012 R2
Bộ công cụ Chẩn đoán và Khôi phục Microsoft 7.0
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
Ngày 12/10/2021

Gói Dịch vụ

Các gói dịch vụ sau áp dụng cho các Sản phẩm thuộc Chính sách Cố định https://docs.microsoft.com/vi-vn/lifecycle/policies/fixed và sẽ kết thúc hỗ trợ trong năm 2021.

Gói Dịch vụNgày Kết thúc Hỗ trợ
Visual Studio 2019 phiên bản 16.012 tháng 1 năm 2021

Các sản phẩm chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng

Các sản phẩm sau sẽ được chuyển từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng trong năm 2021. Hỗ trợ Mở rộng sbao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí, hỗ trợ và cập nhật có tính phí không liên quan đến bảo mật. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận yêu cầu thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong thời gian Hỗ trợ Mở rộng.

Sản phẩmKết thúc Hỗ trợ Chính
Advanced Threat Analytics 1.X
Dynamics 365 (CRM 2016)
Microsoft Identity Manager 2016*
12 tháng 1 năm 2021
Dynamics C5 2016
Dynamics NAV 2016
Bộ công cụ Chẩn đoán và Khôi phục Microsoft 10
13 tháng 4 năm 2021
Dynamics GP 2016
Dynamics GP 2016 R2
InfoPath 2013
Project Server 2016
SharePoint Designer 2013
SharePoint Server 2016
SQL Server 2016
Ngày 13/7/2021
Dynamics AX 2012 R3
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Ngày 12/10/2021

*Dịch vụ Hỗ trợ của Azure https://azure.microsoft.com/support/plans/ sẵn có đối với các cấu phần tích hợp Azure AD cho đến khi kết thúc Dịch vụ Hỗ trợ Mở rộng đối với Microsoft Identity Manager 2016. Truy cập vào đây https://docs.microsoft.com/vi-vn/microsoft-identity-manager/support-update-for-azure-active-directory-premium-customers/ để tìm hiểu thêm.